Oválne prevodníky ROTOR Q-Rings

  • Posted on: 10 April 2015
  • By: admin
Najvýznamnejšie výhody oválnych prevodníkov Q-Rings sú: zlepšenie celkových kondičných cieľov, lepší šprint, oddialenie svalovej únavy a zvýšenie kardiovaskulárnej odolnosti športovca.
Obrázok: